Privacy verklaring

Privacyverklaring

Identiteit

Stichting Sportpromotie Twenterand (o.a. organisator twenterandrun, Tot de Nek in de Drek, Steven Pig’s Santa Run), gevestigd aan Kruisingastraat 14, 7671 EM, Vriezenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jouw privacy is belangrijk en zullen jou persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig behandelen. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@sportpromotietwenterand.nl

 

Persoonsgegevens die Stichting Sportpromotie Twenterand verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je informatie hebt aangevraagd of doordat je je hebt ingeschreven voor het evenement twenterandrun, Tot de nek in de drek run of Steven Pig’s Santarun. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het formulier dat je hebt ingevuld (via inschrijven.com):
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens (postcode, straat, straatnummer, woonplaats)
Telefoonnummer (vast/mobiele)
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonische contacten

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Stichting Sportpromotie Twenterand verwerkt

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sportpromotietwenterand.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel verwerkt Stichting Sportpromotie Twenterand persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om jouw inschrijving/aanvraag en/of betaling af te handelen.
Om je te kunnen bellen of e-mailen met informatie over het evenement.
Om je te informeren over (wijzigingen van) ons evenement waarvoor je je hebt ingeschreven.

Dit doen we om de dienstverlening naar U zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Let op, de overheid verplicht ons uw facturen en onze agenda’s tot 7 jaar na dato te bewaren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Sportpromotie Twenterand neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens door Stichting Sportpromotie Twenterand met derden

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Leveranciers

Wij maken gebruik van verschillende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Stichting Sportpromotie Twenterand. Met iedere partij is een verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Afgesloten verwerkersovereenkomsten:

Google
We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met het Amerikaanse bedrijf Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

STUDIO55
We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met STUDIO55.
STUDIO55 verzorgt de hosting en beheer van onze websites en is zodanig betrokken met de gegevens die wij verzamelen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Sportpromotie Twenterand en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sportpromotietwenterand.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe Stichting Sportpromotie Twenterand persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@sportpromotietwenterand

Foto’s/film gemaakt tijdens of rondom onze evenementen kunnen gebruikt worden voor promotie doeleinden, deze foto’s waar U herkenbaar op kunt staan kunnen op onze websites, facebook, exposities, kranten of andere media (schrift/online) verschijnen. Foto’s/film worden door ons minstens 24 maand of langer bewaard op een harde schijf/computer.

 

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
Toegang tot persoonsgegevens is online niet mogelijk via de website, de website verzamelt deze gegevens niet en slaat deze ook niet op in een database. De gegevens voor aanmelding worden beheert door inschrijven.com en wij verwijzen u graag naar het privacybeleid van inschrijven.com > https://inschrijven.nl/privacy.html

Alle vrijwilligers van Stichting Sportpromotie Twenterand die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 

Cookies

Ja, ook wij gebruiken cookies! Niet om u te traceren of om u ongewilde advertenties te laten zien maar om statistische gegevens van onze websites te bekijken zodat we deze nog beter kunnen maken. Voor het gebruik van cookies verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.
[Versie 2.0 – 24 mei 2018]